Ευρωπαϊκά Βραβεία «ΕΛΠΙΔΑ»

Επιστημονική ημερίδα “Καρκίνος στην Παιδική Ηλικία – Μεταμόσχευση
Αιμοποιητικών Κυττάρων”

Το Α’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον καρκίνο

Στρογγυλό τραπέζι για τη ραδιενέργεια στο Διεθνές Συνέδριο “Η Έκκληση της
Χάγης για την Ειρήνη”

Επιστημονική ημερίδα «Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων»