Ευρωπαϊκά Βραβεία «ΕΛΠΙΔΑ»

Επιστημονική ημερίδα “Καρκίνος στην Παιδική Ηλικία – Μεταμόσχευση
Αιμοποιητικών Κυττάρων”

Επιστημονική ημερίδα «Νεοπλασματικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας»

Το Α’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον καρκίνο

Στρογγυλό τραπέζι για τη ραδιενέργεια στο Διεθνές Συνέδριο “Η Έκκληση της
Χάγης για την Ειρήνη”

Επιστημονική ημερίδα «Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων»